คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  ข้อมูลทั่วไป        
 
 
                    กิจวัตรประจำวัน
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
 
    05.00 น. ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
  05.10 น. ครูหอพักสำรวจความเรียบร้อย
จัดการศึกษาให้นักเรียน
  05.20 น. ฝึกกายบริหาร
มีความรู้คู่คุณธรรม
  06.00 น พัฒนาหอพักและโรงเรียน
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
  06.40 น นักเรียนอาบน้ำแต่งตัว
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
  07.00 น ครูหอพักสำรวจ อบรมนักเรียน
สู่การพัฒนาโรงเรียน
  07.15น รับประทานอาหารเช้า
    07.50 น เข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียน
  08.20 น โฮมรูม
  08.30น เข้าเรียนภาคเช้า
  11.30 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
  12.30 น เข้าเรียนภาคบ่าย
  15.30น เลิกเรียนกลับหอพัก และโรงเรียน
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
  16.00 น พัฒนาหอพัก และโรงเรียน
    16.40 น อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย
  17.00น ครูหอพักสำรวจ และอบรมนักเรียน
  17.15น รับประทานอาหารเย็น
  18.00 น เชิญธงลง ครูเวรสำรวจนักเรียน
  19.00น ครูหอพักสำรวจ และอบรมนักเรียน
  20.00 น สวดมนต์ แผ่เมตตา นั่งสมาธิ
  20.30 น ดูข่าวสาร ทำการบ้าน
บอร์ดป้ายนิเทศ
  22.30น ปิดไฟ เข้านอน
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
     
       
     
     
     
     
หอประชุมราชพฤกษ์
     
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
     
       
       
     
     
       
   

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com