| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rajpracha.rajpracha.7
poror
คำขวัญ
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
สู่การพัฒนาโรงเรียน
 
 
 
นาย.วีระ แก้วกัลยา
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่่บัดนี้เป็นต้นไป  
คลิก สมัครทางออนไลน์ หรือ แสกน QR Code ประกาศ
  ก่อสร้างอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ
ปีงบประมาณ 2565
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต คลิกดูรายละเอียด
   
  ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ
ปีงบประมาณ 2565
คลิกดูรายละเอียด
 
หอประชุมราชพฤกษ์ ประกาศ
  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
รายงานการเงิน ก่อสร้างอาคารประกอบ 3 รายการ
ในระบบ GFMIS 27/12/ุ64
 
  พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประกาศ
pbru ตรวจเยี่ยม รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์
11 ก.พ.. 2565 27/12/ุ64
   
  ประกาศ
  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2565
www.pbru.ac.th 27/12/ุ64
   
  ประกาศ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้ชนะการเสนอราคา
ปีการศึกษา 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์์
  20/01/65
ประกวดราคา  
  ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2565
  23/02/ุ65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ครุภัณฑ์ 10 รายการ ปี 2563 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ ห้องประชุมอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
  26 ธ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์   สนามกีฬา ถนน ทางเดินท้าง คลองระบายน้ำ
10 รายการ ปี 2563   02/03/ุ65
     
เผยแพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
ปรับปรุง อาคารเรียน 13 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารเรียน
  อาคารประกอบ สนามกีฬา ถนนคอนกรีต
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงต่างๆ ทางเดินเท้า ขยายคลองระบายน้ำ
  ปีงบประมาณ 2565
ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 30/03/ุ65
เพื่อการประกันคุณภาพ  
ภายในสถานศึกษา  
   
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗  
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 14 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล  
  28 ก.ค. 2564  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564    
ประกาศ 17 ธ.ค. 63    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  คณะครู-นักเรียนร่วมถ่ายภาพ ในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน  
  ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล  
  12 ก.ค. 2564  
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  พิธีทำบุญและน้อมรำลึก เนื่องในวันน้อมรำลึก 5 ธันวา  
  ณ โดมจัดกิจกรรม  
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน  
  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ และคณะ  
  ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ไลออนอาคม อัครวัฒนพงศ์ และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  
  ณ หอประชุมโรงเรียน  
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  โประธานสถานศึกษา ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ประธานสถานศึกษา  
  กำลังกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในงานมุทิตาจิต อ.ศิริวรรณ คงรอด  
  ณ หอประชุมโรงเรียน  
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com