| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rajpracha.rajpracha.7
poror
คำขวัญ
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
สู่การพัฒนาโรงเรียน
 
 
 
นาย.วีระ แก้วกัลยา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  
สามารถกรอกใบสมัครทางออนไลน์ หรือ มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน  
ตั้งแต่บัดนี้ - ถึง 28 เมษายน 2564  
   
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต    
   
   
 
 
 
 
 
หอประชุมราชพฤกษ์  
   
รายงานการเงิน  
ในระบบ GFMIS  
 
  พิธีทำบุญและน้อมรำลึก เนื่องในวันน้อมรำลึก 5 ธันวา  
pbru ณ โดมจัดกิจกรรม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
   
   
 
www.pbru.ac.th  
   
   
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561  
   
ประกวดราคา  
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563  
   
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารพยาบาล  
ปี 2563 พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน  
  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ และคณะ  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 10 รายการ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
ปี 2563 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
     
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    
ครุภัณฑ์ 10 รายการ ปี 2563  
   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  
10 รายการ ปี 2563  
   
เผยแพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปรับปรุง อาคารเรียน 13 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารพยาบาล  
   
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ 10 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงต่างๆ ไลออนอาคม อัครวัฒนพงศ์ และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  
  ณ หอประชุมโรงเรียน  
ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อการประกันคุณภาพ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ภายในสถานศึกษา    
   
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗  
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 14 ธ.ค.63  
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564  
ประกาศ 17 ธ.ค. 63  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร  
ประกอบและถนนคอนกรีต 17 ธ.ค.63  
   
   
  โประธานสถานศึกษา ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ประธานสถานศึกษา  
  กำลังกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในงานมุทิตาจิต อ.ศิริวรรณ คงรอด  
  ณ หอประชุมโรงเรียน  
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ท่านผู้อำนวยการ บุคลากร โรงเรียนวัดคร้อพนัน จ.กาญจนบุรี  
  ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน  
  ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  25 กันยายน 2563  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ท่าน ประหยัดศักดิ์ บัวงาม ประธานในพิธี กำลังเปิดงาน  
  กีฬากลุ่ม 1 สัมพันธ์  
  ณ ลานจัดกิจกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  19 กันยายน 2563  
  oprom  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่่าวเปิดการอบรม  
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
  โดย ดร,ขนิษฐา ดีสุบิน และคณะ วิทยากรจาก ม.เทคโนโลีราชมงคล วิทยาเขต พระนคร  
  12-13 กันยายน 2563  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ผู้กำกับและคระจิตอาสา นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียน  
  พร้อมอุปกรณ์กีฬา ณ โดมจัดกิจกรรม  
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี  
  18 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com