rach47
| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
   

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คำขวัญ
 exhibition62
omtree
kunnatam
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน

ท่านเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ คณะครู ร่วมถ่ายภาพ กับวิทยากร อ.อาคม สมพามา
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ประธานเปิดนิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี ใน กิจกรรม อบรมโรงเรียนคุณธรรม
  25 - 29 พ.ย. 62 22 ก.ย.62 24 ส.ค.62
ณ หอประชุม โรงเรียน    
sport62 pasathai teadprakeat
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว เปิดงานในกิจกรรม กีฬาสี คณะนักเรียน กำลังแสดงท่ารำ เนื่องในกิจกรรม วันภาษาไทย คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติ
  ณ สนามกีฬาโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
21-23 ส.ค.62 29 ก.ค.62 25 ก.ค.62
     
haetean
looksoe
safety school62
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน คณะครูถ่ายภาพร่วมกันเนื่องใน ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมถ่ายภาพกับคณะ กก.
  ณ วัดช้าแทงกระจา และ วัดห้วยทรายใต้ กิจกรรม "สวนสนามลูกเสือู" ในกิจกรรม "ประเมินโรงเรียนปลอดภัย"
12 ก.ค.62 1 ก.ค.62 21 มิ.ย.62
บทความ / งานวิจัย #2      
computer62 waikroo62 tambun62
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมถ่ายภาพกับอจ.วิทยากร ท่านผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาท ท่านผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะครู นร.
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทีมงาน ในการอบรมคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม "วันไหว้ครู" ในกิจกรรม "ทำบุญ"
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 15-16 มิ.ย.62 13 มิ.ย.62 3 มิ.ย.62
     
pbru ค่ายทักษะ ประชุม wandeg62
www.pbru.ac.th รองผู้อำนวยการ กล่าวเปิดกิจกรรม ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดในกิจกรรมวันเปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนร่วมกันแสดง ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
  ค่ายทักษะ พัฒนาชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียน ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน
ประกวดราคา 13-15 พ.ค..62 13 พ.ค..62 11 ม.ค.62
จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 หน่วย      
จ้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง 8 หน่วย rormortor62 poror62 tambun5thanwa
จ้างก่อสร้างห้องสัวม ชาย-หญิง 2 หลัง
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน จำนวน 5 รายการ
  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่าน ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่่วมทำบุญตักบาตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง รมต.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวา
บ้านพักครู 8 หน่วย 11 ม.ค.62 3 ม.ค.62 5 ธ.ค.61
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง gachad61 loykratong61 rachpracha61
บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
งานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 5 รายการ
 
ประกาศเผยแพรแผนการประกวดราคาซื้อ
คุรุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรีและคณะ เยี่ยมเยียนโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการ วีระ แก้วกัลยา กำลังมอบรางวัลกับ องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
  ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ นร.ที่เข้าประกวดนางนพมาศ ณ เวที ด้านข้างอาคารกฤษณา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 28 พ.ย.61 23 พ.ย.61 6 พ.ย.61
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)      
  tambun61 mutitajit61 thongthanee61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราครุภัณฑ์
สำนักงานและครุภัฯฑ์โฆษณา 4 รายการ
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผอ.วีระ แก้วกัลยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่าน ผอ.คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม"มุทิตาจิต" คณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาเมืองทองธานี
ปีการศึกษา 2561 ในกิจกรรม"ทำบุญวันเกิดโรงเรียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 47 ณ ศูนย์จัดนิทรรศการ เมืองทองธานี
  ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล 28 ก.ย. 61 23 ส.ค. 61
  5 พ.ย.61    
  prachum61 terdprakeat firepa
 
 
 
 
 
 
  ประชุมคณะ กก.สถานศึกษา โดย ปธ.ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ เจ้าหน้าที่่จาก อบต. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมไฟป่า
  และคณะ ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี ในกิจกรรม 12 สิงหาราชินี ณ อาคารอินทนิล
  22 ส.ค.61 12 ส.ค. 61 9 ส.ค. 61
       
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com