| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rajpracha.rajpracha.7
poror
คำขวัญ
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
สู่การพัฒนาโรงเรียน
 
 
 
นาย.วีระ แก้วกัลยา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล  
28 ก.ค. 2564  
https://drive.google.com/drive/folders/1o5gwtGxOlxhGLIyXvZn9T-jxo1HVYwsO?fbclid=IwAR1sOknmA_gf3KHWM5UUlkvFFS7ughZk2xZkVjJoW4WdWqTkmCV1lZogvg8  
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต    
   
   
 
 
 
 
 
หอประชุมราชพฤกษ์  
   
รายงานการเงิน  
ในระบบ GFMIS  
 
  คณะครู-นักเรียนร่วมถ่ายภาพ ในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน  
pbru ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล  
12 ก.ค. 2564  
   
   
   
 
www.pbru.ac.th  
   
   
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561  
   
ประกวดราคา  
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563  
   
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารพยาบาล  
ปี 2563 พิธีทำบุญและน้อมรำลึก เนื่องในวันน้อมรำลึก 5 ธันวา  
  ณ โดมจัดกิจกรรม  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 10 รายการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
ปี 2563 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
     
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    
ครุภัณฑ์ 10 รายการ ปี 2563  
   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  
10 รายการ ปี 2563  
   
เผยแพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปรับปรุง อาคารเรียน 13 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารพยาบาล  
   
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ 10 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงต่างๆ พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน  
  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ และคณะ  
ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อการประกันคุณภาพ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ภายในสถานศึกษา    
   
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗  
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 14 ธ.ค.63  
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564  
ประกาศ 17 ธ.ค. 63  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร  
ประกอบและถนนคอนกรีต 17 ธ.ค.63  
   
   
  ไลออนอาคม อัครวัฒนพงศ์ และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  
  ณ หอประชุมโรงเรียน  
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  โประธานสถานศึกษา ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ประธานสถานศึกษา  
  กำลังกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในงานมุทิตาจิต อ.ศิริวรรณ คงรอด  
  ณ หอประชุมโรงเรียน  
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ท่านผู้อำนวยการ บุคลากร โรงเรียนวัดคร้อพนัน จ.กาญจนบุรี  
  ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน  
  ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  25 กันยายน 2563  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ท่าน ประหยัดศักดิ์ บัวงาม ประธานในพิธี กำลังเปิดงาน  
  กีฬากลุ่ม 1 สัมพันธ์  
  ณ ลานจัดกิจกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  19 กันยายน 2563  
  oprom  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่่าวเปิดการอบรม  
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
  โดย ดร,ขนิษฐา ดีสุบิน และคณะ วิทยากรจาก ม.เทคโนโลีราชมงคล วิทยาเขต พระนคร  
  12-13 กันยายน 2563 กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com