| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 
 aerobic
12singha
poowa
กิจกรรม เต้นแอโรบิค เนื่องในวัน 12 สิงหา คณะครูร่วมทำพิธี กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหา พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี
ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
นายสมหมาย  ลิ้มเจริญ
15 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60 17 ก.ค. 60
     
     
haetean60
waikru60
kaytaksa
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดช้างแทงกระจาดู. ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว ในกิจกรรม "วันไหว้ครู. คณะครูร่วมกันจัด "กิจกรรมค่ายทักษะนักเรียนประจำ"
สู่การพัฒนาโรงเรียน
และวัดห้วยทรายใต้ ณ หอประชุมโรงเรียน ณ ลานจัดกิตกรรม อาคารอินทนิล
  7 ก.ค.. 60 15 มิ.ย. 60 13-15 พ.ค. 60
     
     
perdterm
jombung
luesoe
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
 
รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ ชี้แจงระเบียบ วินัย ในวันเปิดภาคเรียน ท่าน อ.วิจารณ์ สงกรานต์ แลคณะกล่าวรายงานเปิด คณะครู บุคลากร เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมโรงเรียน การอบรม "การพัฒนาสือ" ณ ห้องประชุมโรงเรียน กิจกรรม "ลูกเสือ" ณ ห้องประชมุโรงเรียน
13 พ.ค. 60 9-11 พ.ค. 60 8 พ.ค. 60
     
     
หอประชุมราชพฤกษ์
ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1
ปัจฉิมนิเทศ
ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
 
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1 กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี
บทความ / งานวิจัย #2 ณ รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล ณ อาคาร นนทรี รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
  27 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 28 ก.พ.60
     
  ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร ทำดีเราเชิดชู ลอยกระทง
 
 
 
 
 
 
  ศิษย์เก่า และคณะ เลี้ยงอาหารนักเรียน กิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู" กิจกรรม "ลอยกระทง"
  ณ โรงอาหารโรงเรียน

ณ ลานจัดกิจกรรม รร. ราชประชาฯ 47

ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ 47
  20 ก.พ.60 14 ก.พ. 60 14 พ.ย. 59
       
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com
prawat pooborihan map data