rach47
| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
   

 

       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
 
คำขวัญ
 kunnatam
sport62
pasathai
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
คณะครู ร่วมถ่ายภาพ กับวิทยากร อ.อาคม สมพามา ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว เปิดงานในกิจกรรม กีฬาสี คณะนักเรียน กำลังแสดงท่ารำ เนื่องในกิจกรรม วันภาษาไทย
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ใน กิจกรรม อบรมโรงเรียนคุณธรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
  24 ส.ค.62 21-23 ส.ค.62 29 ก.ค.62
     
teadprakeat haetean looksoe
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน คณะครูถ่ายภาพร่วมกันเนื่องใน
  ณ หอประชุมโรงเรียน ณ วัดช้าแทงกระจา และ วัดห้วยทรายใต้ กิจกรรม "สวนสนามลูกเสือู"
25 ก.ค.62 12 ก.ค.62 1 ก.ค.62
     
safety school62
computer62
waikroo62
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมถ่ายภาพกับคณะ กก. ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมถ่ายภาพกับอจ.วิทยากร ท่านผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาท
  ในกิจกรรม "ประเมินโรงเรียนปลอดภัย" และทีมงาน ในการอบรมคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม "วันไหว้ครู"
21 มิ.ย.62 15-16 มิ.ย.62 13 มิ.ย.62
บทความ / งานวิจัย #2      
tambun62 ค่ายทักษะ ประชุม
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  ท่านผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะครู นร. รองผู้อำนวยการ กล่าวเปิดกิจกรรม ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดในกิจกรรมวันเปิดภาคเรียน
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรม "ทำบุญ" ค่ายทักษะ พัฒนาชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียน
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 3 มิ.ย.62 13-15 พ.ค..62 13 พ.ค..62
     
pbru wandeg62 rormortor62 poror62
www.pbru.ac.th เด็กนักเรียนร่วมกันแสดง ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน รมต.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ประกวดราคา 11 ม.ค.62 11 ม.ค.62 3 ม.ค.62
จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 หน่วย      
จ้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง 8 หน่วย tambun5thanwa gachad61 loykratong61
จ้างก่อสร้างห้องสัวม ชาย-หญิง 2 หลัง
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน จำนวน 5 รายการ
  ท่าน ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่่วมทำบุญตักบาตร นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรีและคณะ เยี่ยมเยียนโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการ วีระ แก้วกัลยา กำลังมอบรางวัลกับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวา ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ นร.ที่เข้าประกวดนางนพมาศ ณ เวที ด้านข้างอาคารกฤษณา
บ้านพักครู 8 หน่วย 5 ธ.ค.61 28 พ.ย.61 23 พ.ย.61
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง rachpracha61 tambun61 mutitajit61
บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
งานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 5 รายการ
 
ประกาศเผยแพรแผนการประกวดราคาซื้อ
คุรุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ผอ.วีระ แก้วกัลยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่าน ผอ.คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม"มุทิตาจิต"
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี ในกิจกรรม"ทำบุญวันเกิดโรงเรียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 47
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 6 พ.ย.61 ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล 28 ก.ย. 61
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   5 พ.ย.61  
  thongthanee61 prachum61 terdprakeat
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราครุภัณฑ์
สำนักงานและครุภัฯฑ์โฆษณา 4 รายการ
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาเมืองทองธานี ประชุมคณะ กก.สถานศึกษา โดย ปธ.ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์จัดนิทรรศการ เมืองทองธานี และคณะ ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี ในกิจกรรม 12 สิงหาราชินี
  23 ส.ค. 61 22 ส.ค.61 12 ส.ค. 61
       
  firepa sport terdprakeat
 
 
 
 
 
 
  เจ้าหน้าที่่จาก อบต. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมไฟป่า ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวเปิดงานในกิจกรรม ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
  ณ อาคารอินทนิล วันกีฬาโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
  9 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 26 ก.ค. 61
       
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com