rach47
| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
   

 

       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
 
คำขวัญ
 waikroo62
tambun62
ค่ายทักษะ
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
ท่านผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาท ท่านผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะครู นร. รองผู้อำนวยการ กล่าวเปิดกิจกรรม
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ในกิจกรรม "วันไหว้ครู" ในกิจกรรม "ทำบุญ" ค่ายทักษะ พัฒนาชีวิต
  13 มิ.ย.62 3 มิ.ย.62 13-15 พ.ค..62
     
ประชุม wandeg62 rormortor62
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดในกิจกรรมวันเปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนร่วมกันแสดง ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  ณ หอประชุมโรงเรียน ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน รมต.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
13 พ.ค..62 11 ม.ค.62 11 ม.ค.62
     
poror62
tambun5thanwa
gachad61
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่าน ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่่วมทำบุญตักบาตร นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรีและคณะ เยี่ยมเยียนโรงเรียน
  และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวา ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ
3 ม.ค.62 5 ธ.ค.61 28 พ.ย.61
บทความ / งานวิจัย #2      
loykratong61 rachpracha61 tambun61
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  ท่านผู้อำนวยการ วีระ แก้วกัลยา กำลังมอบรางวัลกับ องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ผอ.วีระ แก้วกัลยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นร.ที่เข้าประกวดนางนพมาศ ณ เวที ด้านข้างอาคารกฤษณา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี ในกิจกรรม"ทำบุญวันเกิดโรงเรียน"
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 23 พ.ย.61 6 พ.ย.61 ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล
    5 พ.ย.61
pbru mutitajit61 thongthanee61 prachum61
www.pbru.ac.th ท่าน ผอ.คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม"มุทิตาจิต" คณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาเมืองทองธานี ประชุมคณะ กก.สถานศึกษา โดย ปธ.ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต
  ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 47 ณ ศูนย์จัดนิทรรศการ เมืองทองธานี และคณะ ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี
ประกวดราคา 28 ก.ย. 61 23 ส.ค. 61 22 ส.ค.61
จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 หน่วย      
จ้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง 8 หน่วย terdprakeat firepa sport
จ้างก่อสร้างห้องสัวม ชาย-หญิง 2 หลัง
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน จำนวน 5 รายการ
  ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ เจ้าหน้าที่่จาก อบต. และคณะ จัดกิจกรรม อบรมไฟป่า ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวเปิดงานในกิจกรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ในกิจกรรม 12 สิงหาราชินี ณ อาคารอินทนิล วันกีฬาโรงเรียน
บ้านพักครู 8 หน่วย 12 ส.ค. 61 9 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง terdprakeat haetean police
บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
งานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 5 รายการ
 
ประกาศเผยแพรแผนการประกวดราคาซื้อ
คุรุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ผอ. คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน ณ วัดช้างแทงฯ วิทยาลัการตำรวจและคณะ หลักสูตรผู้กำกับรุ่น 116
  ณ หอประชุมโรงเรียน และ วัดห้วยทรายใต้ จัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์การศึกษา
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 26 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)      
  pasathai food61 pororsupachai
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราครุภัณฑ์
สำนักงานและครุภัฯฑ์โฆษณา 4 รายการ
 
  รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน ผอ.วีระ กิ่งแก้วและคณะ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน ผอ.ศุภชัย ธาราศานิตและคณะเยี่ยมเยียน
  กิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุม รร. อาหารโรงเรียน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 และนิเทศการสอนและกิจกรรมต่างๆ
  25 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 11 ก.ค. 61
       
  kaikangwon wachirawut waikru61
 
 
 
 
 
 
  คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยไกลกังวล คณะครู-นักเรียน ศึกษาดูงาน วชิราวุธวิทยาลัย ผอ.วีระ แก้วกัลยา กล่าวให้โอวาท เนื่องใน
  จัดกิจกรรมตัดผมให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล เขตสวนดุสิน กรงเทพมหานคร กิจกรรม "วันไหว้ครู"
  6 ก.ค. 61 28-30 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61
       
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com