| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rajpracha.rajpracha.7
poror
คำขวัญ
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
สู่การพัฒนาโรงเรียน
 
 
 
นาย.วีระ แก้วกัลยา
นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ ห้องประชุมอินทนิล รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี  
26 ธ.ค. 2564 ประกาศ
  ก่อสร้างอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ
  ปีงบประมาณ 2565
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต   คลิกดูรายละเอียด
   
  ประกาศรับสมัคร
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูเกษตรศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
 
ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ
  ปีงบประมาณ 2565
รายงานการเงิน คลิกดูรายละเอียด
ในระบบ GFMIS  
 
  ผู้อำนวยการ คณะครู-นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประกาศ
pbru ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
28 ก.ค. 2564 ก่อสร้างอาคารประกอบ 3 รายการ
  27/12/ุ64
   
  ประกาศ
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์
www.pbru.ac.th 27/12/ุ64
   
  ประกาศ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2565
  27/12/ุ64
ประกวดราคา  
  ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
  ตำแหน่งพนักงานราชการ เอกเกษตรศาสตร
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารพยาบาล 04/01/65
ปี 2563 คณะครู-นักเรียนร่วมถ่ายภาพ ในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน  
  ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 10 รายการ 12 ก.ค. 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา
ปี 2563   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์์
    20/01/65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    
ครุภัณฑ์ 10 รายการ ปี 2563  
   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  
10 รายการ ปี 2563  
   
เผยแพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปรับปรุง อาคารเรียน 13 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารพยาบาล  
   
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ 10 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงต่างๆ พิธีทำบุญและน้อมรำลึก เนื่องในวันน้อมรำลึก 5 ธันวา  
  ณ โดมจัดกิจกรรม  
ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อการประกันคุณภาพ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ภายในสถานศึกษา    
   
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗  
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 14 ธ.ค.63  
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564  
ประกาศ 17 ธ.ค. 63  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร  
ประกอบและถนนคอนกรีต 17 ธ.ค.63  
report_chanyut  
report_pst  
report_pst2 พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน  
  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ และคณะ  
  ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ไลออนอาคม อัครวัฒนพงศ์ และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  
  ณ หอประชุมโรงเรียน  
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  โประธานสถานศึกษา ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต ประธานสถานศึกษา  
  กำลังกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในงานมุทิตาจิต อ.ศิริวรรณ คงรอด  
  ณ หอประชุมโรงเรียน  
  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ท่านผู้อำนวยการ บุคลากร โรงเรียนวัดคร้อพนัน จ.กาญจนบุรี  
  ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน  
  ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  25 กันยายน 2563  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ท่าน ประหยัดศักดิ์ บัวงาม ประธานในพิธี กำลังเปิดงาน  
  กีฬากลุ่ม 1 สัมพันธ์  
  ณ ลานจัดกิจกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  
  19 กันยายน 2563 กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com