| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
     
       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 
คำขวัญ
 obrom
ทำบุญ
loykatong
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
คณะวิทยากรและ จนท.จาก มสธ. และปราชญ์ชาวบ้าน พระจากวัดสามพันนาม และวัดใกล้เคียง รองฯธีรชัย ใสยจิตต์ กล่าวเปิดงาน
สู่การพัฒนาโรงเรียน
อบรม Girl's in ict 2017 ร่วมทำพิธี ในกิจกรรมวันเกิดโรงเรียน ในกิจกรรม "วันลอยกระทง"
ณ ห้องประชุมโรงเรียน ณ อาคารอินทนิล ณ ลานจัดกิจกรรม โรงเรียน
8-10 พ.ย.60 5 พ.ย.60 3 พ.ย.60
     
 
 
บางจาก aerobic 12singha
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต คณะผู้บริหารจากบางจาก จัดกิจกรรม กิจกรรม เต้นแอโรบิค เนื่องในวัน 12 สิงหา คณะครูร่วมทำพิธี กิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหา
  มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47
ให้กับนักเรียน ณ อาคารอินทนิล 15 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60
3 พ.ย.60    
poowa
haetean60
waikru60
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" ณ วัดช้างแทงกระจาดู. ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว ในกิจกรรม "วันไหว้ครู.
  ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 และวัดห้วยทรายใต้ ณ หอประชุมโรงเรียน
17 ก.ค. 60 7 ก.ค.. 60 15 มิ.ย. 60
บทความ / งานวิจัย #2      
       
kaytaksa
perdterm
jombung
เอกสารเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงซ่อมถนน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2560
  คณะครูร่วมกันจัด "กิจกรรมค่ายทักษะนักเรียนประจำ" รองฯ ธีรชัย ใสยจิตต์ ชี้แจงระเบียบ วินัย ในวันเปิดภาคเรียน ท่าน อ.วิจารณ์ สงกรานต์ แลคณะกล่าวรายงานเปิด
  ณ ลานจัดกิตกรรม อาคารอินทนิล ณ ห้องประชุมโรงเรียน การอบรม "การพัฒนาสือ" ณ ห้องประชุมโรงเรียน
  13-15 พ.ค. 60 13 พ.ค. 60 9-11 พ.ค. 60
     
  luesoe ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปัจฉิมนิเทศ
 
 
 
 
 
 
  คณะครู บุคลากร เข้ารับการอบรม กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ศปร.เกมส์ ครั้งที่ 1 กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ"
  กิจกรรม "ลูกเสือ" ณ ห้องประชมุโรงเรียน ณ รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล ณ อาคาร นนทรี รร.ราชประชาฯ 47
  8 พ.ค. 60 27 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60
       
  ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร ทำดีเราเชิดชู
 
 
 
 
 
 
  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยคณะจากผู้ว่าฯ เพชรบุรี ศิษย์เก่า และคณะ เลี้ยงอาหารนักเรียน กิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู"
  ณ หอประชุม รร.ราชประชาฯ 47 ณ โรงอาหารโรงเรียน

ณ ลานจัดกิจกรรม รร. ราชประชาฯ 47

  28 ก.พ.60 20 ก.พ.60 14 ก.พ. 60
       
  ลอยกระทง    
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม "ลอยกระทง"    
  ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ 47    
  14 พ.ย. 59    
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com
prawat pooborihan map data