Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

| โครงการเด่น | | กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน|
           
      คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก         
   

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานราชการ !!!!!

       >>  ภาพกิจกรรมโรงเรียน  https://www.facebook.com/rachpracha47
คลิกดูรายละเอียด
คำขวัญ
 tamdee
exhibition62
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ  
ประกาศ รับสมัครนักเรีย
วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2563
จัดการศึกษาให้นักเรียน
 
มีความรู้คู่คุณธรรม
ลิงค์ รับสมัครนักเรียนทางออนไลน์
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
https://forms.gle/2F8DVxjHW2GU2Fm58
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน

ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมถ่ายภาพ

ท่านเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
สู่การพัฒนาโรงเรียน
ในกิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู" ประธานเปิดนิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"  
  14 ก.พ. 63 25 - 29 พ.ย. 62 หรือแสกน QR Code
ณ ลานจัดกิจกรรม รร.ราชประชาฯ47 ณ หอประชุม โรงเรียน  
omtree kunnatam qrcode
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ คณะครู ร่วมถ่ายภาพ กับวิทยากร อ.อาคม สมพามา
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี ใน กิจกรรม อบรมโรงเรียนคุณธรรม
22 ก.ย.62 24 ส.ค.62
     
sport62
pasathai
teadprakeat
หอประชุมราชพฤกษ์
 
รายงานการเงิน
ในระบบ GFMIS
  ท่านผู้อำนวยการ กำลังกล่าว เปิดงานในกิจกรรม กีฬาสี คณะนักเรียน กำลังแสดงท่ารำ เนื่องในกิจกรรม วันภาษาไทย คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติ
  ณ สนามกีฬาโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
21-23 ส.ค.62 29 ก.ค.62 25 ก.ค.62
บทความ / งานวิจัย #2      
haetean looksoe safety school62
 
 
 
 
 
 
  คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียน คณะครูถ่ายภาพร่วมกันเนื่องใน ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมถ่ายภาพกับคณะ กก.
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดช้าแทงกระจา และ วัดห้วยทรายใต้ กิจกรรม "สวนสนามลูกเสือู" ในกิจกรรม "ประเมินโรงเรียนปลอดภัย"
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 12 ก.ค.62 1 ก.ค.62 21 มิ.ย.62
     
pbru computer62 waikroo62 tambun62
www.pbru.ac.th ท่านผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมถ่ายภาพกับอจ.วิทยากร ท่านผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาท ท่านผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะครู นร.
  และทีมงาน ในการอบรมคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม "วันไหว้ครู" ในกิจกรรม "ทำบุญ"
  15-16 มิ.ย.62 13 มิ.ย.62 3 มิ.ย.62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา      
ปีการศึกษา 2561 ค่ายทักษะ ประชุม wandeg62
 
ประกวดราคา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
 
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารพยาบาล
ปี 2563 รองผู้อำนวยการ กล่าวเปิดกิจกรรม ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดในกิจกรรมวันเปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนร่วมกันแสดง ในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
  ค่ายทักษะ พัฒนาชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียน ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 10 รายการ 13-15 พ.ค..62 13 พ.ค..62 11 ม.ค.62
ปี 2563      
  rormortor62 poror62 tambun5thanwa
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ 10 รายการ ปี 2563
 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
10 รายการ ปี 2563
 
เผยแพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่าน ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่่วมทำบุญตักบาตร
ปรับปรุง อาคารเรียน 13 รายการ รมต.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวา
  11 ม.ค.62 3 ม.ค.62 5 ธ.ค.61
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารพยาบาล      
  gachad61 loykratong61 rachpracha61
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ 10 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงต่างๆ
 
ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรีและคณะ เยี่ยมเยียนโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการ วีระ แก้วกัลยา กำลังมอบรางวัลกับ องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
  ณ อาคารอินทนิล รร.ราชประชาฯ นร.ที่เข้าประกวดนางนพมาศ ณ เวที ด้านข้างอาคารกฤษณา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี
  28 พ.ย.61 23 พ.ย.61 6 พ.ย.61
       
tambun61 mutitajit61 prachum61
 
 
 
 
 
  ผอ.วีระ แก้วกัลยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่าน ผอ.คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม"มุทิตาจิต" ประชุมคณะ กก.สถานศึกษา โดย ปธ.ผอ.ศุภชัย ธาราศานิต
  ในกิจกรรม"ทำบุญวันเกิดโรงเรียน" ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 47 และคณะ ณ ห้องประชุม อาคารนนทรี
  ณ ลานจัดกิจกรรม อาคารอินทนิล 28 ก.ย. 61 22 ส.ค.61
  5 พ.ย.61    
       
      กิจกรรมที่ผ่านมา 1 2 3
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
 
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com